INSPIRING GIRLS TO ASPIRE!

בעמותת דרו"ר (דרך ריקי ורחלי ז"ל) אנו מכירים בחשיבות של העצמת נערות. אנו עוזרות לנערות המקומיות שלנו לפתח את המשאבים הפנימיים שלהן בנקודה מכריעה זו בחייהן, ממש ברגע שבו הן נכנסות לחטיבת הביניים ופניהן לראשית המסע לעולם הבוגר. אנו עובדות על מנת להציב אותן בפני הצלחות על ידי הצעת חונכת, עזרה לימודית, ספורט וחינוך לאורח חיים בריא, הזדמנויות לבניית מערכות יחסים בריאות והתנדבויות בקהילה. אנו מספקות להן הזדמנויות ללמוד מחוויות חדשות, כדוגמת, המרתון בירושלים או מפגש עם שוטרים מקומיים, על מנת לשפר את הידע שלהם על העולם הסובב אותן. אנו מספקות להן כלים לקניית מיומנויות חדשות, שיהווה תשתית להגברת הביטחון העצמי שלהן. אנחנו עושות את כל זה מכיוון שאנחנו מאמינות שהנערות הללו מסוגלות ויכולות לתרום משמעותית לעולם הסובב אותן. בדומה להשתקפות דרך מראה, בעקבות האמון שלנו בהן,

הבנות מתחילות להאמין בעצמן

IU7A1989.jpg

?מה זה דרו"ר

לחץ כאן

 

 

download.jpg

זכרונות מריקי ורחלי

לחץ כאן

YOUTUBE.png

סרט: דרו"ר 2018

 לחץ כאן

IMG-20190502-WA0043_edited_edited.jpg

סרט: מחנה דרו"ר

2019

לחץ כאן

 
צרו קשר
דרו"ר
39 שמעון
 99543 בית שמש
info@drornow.org